คู่มือการเข้าสู่ระบบ Competency

คู่มือการเข้าสู่ระบบ Competency

คู่มือการเข้าสู่ระบบ Competency สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
จัดทำโดย แผนกการเจ้าหน้าที่ และแผนกประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/file/d/1_5rB2z8NfUitYNXLAZ1ZxPBa7ebXEoCT/view?usp=sharing

เว็บไซต์ ระบบ Competency
http://competency.fishmarket.co.th/index.php