การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  และการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

Downloadเอกสาร

Downloadเอกสาร

Downloadเอกสาร