โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations”

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations”

Downloadเอกสาร

เอกสารประกอบการบรรยาย Download ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1o1sJlNRNg1FGyWqtCd46Rr-rBVkZK4e_/view?usp=sharing