ข้อควรรู้หลังเกษียณ ตามมาตรา 127 **ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา**

ข้อควรรู้หลังเกษียณ ตามมาตรา 127 **ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา**

ข้อควรรู้หลังเกษียณ ตามมาตรา 127 **ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา**

โพสต์โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020
ข้อมูลจาก : เพจ สำนักงาน ป.ป.ช.