การบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

การบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

องค์ความรู้ผู้เกษียณอายุปี 2563

แบบบันทึกองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์การสะพานปลา-รผอ.พกป.

โดย รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง