วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
ข้อมูลจาก : กรมอนามัย