โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานหัวข้อ  ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2564
ปกขึ้นจอ-การฝึกอบรมหัวข้อ-ความรู้เกี่ยวกับ-Competency

Competency